Τεχνική υποστήριξη -> Easy Panel η τεχνολογία

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Easy Panel προσφέρει ότι μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να επιτύχουν παρόμοια προϊόντα. Και ο λόγος είναι ότι προσφέρει την δυνατότητα να συνδυαστούν πολλά κατάλληλα για ηχομόνωση υλικά, σε ένα πλαίσιο δυνατό και ευέλικτο. Η τεχνική κατασκευής του, μας επιτρέπει να συνδυάσουμε υλικά εντελώς ασύμβατα μεταξύ τους ούτως ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε την τελική επιφάνεια (εμφανή πλευρά), σύμφωνα με τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου που εφαρμόζονται. Η τεχνολογία του μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε Πάνελ από οποιοδήποτε μεταλλικό υλικό επιλεχθεί ότι καλύπτει τις υγειονομικές, αισθητικές, ή προδιαγραφές ασφαλείας που απαιτούνται. ΧΩΡΙΣ να χάσει τις ακουστικές του ιδιότητες.

Αν και δεν υπάρχει περιορισμός στις διαστάσεις κατασκευής του, από στατικές δοκιμές και αναλύσεις έχει αποδειχθεί ότι η μέγιστη διάσταση κατασκευής του πρέπει να είναι 1200 x 1200 mm, με ιδανική την διάσταση 1200 x 600 mm. Αυτό μας επιτρέπει πρώτα απ' όλα την εύκολη μεταφορά του από μικρά αυτοκίνητα και την παράδοση σχεδόν οπουδήποτε στο έργο, αφού περνά από όλα τα οικοδομικά στοιχεία και ανοίγματα του έργου. Μπορεί να περάσει από οποιοδήποτε παράθυρο και να γίνει χρήση των ανελκυστήρων του κτηρίου. Μπορούμε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε τελική επιφάνεια (εμφανή) είναι επιθυμητή, αυξάνοντας τις δυνατότητες εφαρμογής του σε χρήσεις που μέχρι σήμερα γινόταν με υλικά που δεν μπορούν να προσφέρουν μεγάλες ηχομονώσεις (π.χ. γυψοσανίδα ή τούβλο)

Ενδεικτική και μόνον, είναι η εφαρμογή με επένδυση ΒΕΛΟΥΔΟ όπου μπορεί να εφαρμοσθεί ώς ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΡΟΦΗ σε χώρους με έντονη μουσική (π.χ. bar και κέντρα διασκέδασης), ή η επένδυση με ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υφάσματα (εφαρμογή σε Πάνελς τύπου PDD) κατάλληλα για εξωτερική χρήση ή ακόμα και με επένδυση απο διάτρητη λαμαρίνα (κλασικός τρόπος κατασκευής Πάνελ).
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας Easy Panel είναι η δυνατότητα να αντικατασταθεί ένα μόνον στοιχείο από μία εγκατάσταση χωρίς αποδόμηση της όλης κατασκευής. Η δυνατότητα βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην βιομηχανία όπου οι πηγές του θορύβου έχουν ανάγκη συντήρησης προσφέροντας πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ειδικών ανοιγμάτων. και για τον λόγο αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε λιγότερη επιφάνεια ηχομόνωσης. Επίσης η τοποθέτηση ενός Πάνελ δεν απαιτεί "επικίνδυνες καταστάσεις" και "ακροβατικά", όσο ψηλά και εάν είναι η εργασία που πρέπει να εκτελεσθεί, διότι όλες οι εργασίες γίνονται από την "ασφαλή πλευρά" της εργασίας και τα τεμάχια πρέπει να "σηκωθούν" για τοποθέτηση μόνον μέχρι το ύψος τοποθέτησής τους, και όχι ψηλότερα για να ολισθήσουν και εφαρμόσουν με το προηγούμενο Πάνελ Το οικονομικό όφελος από αυτήν την διαδικασία έχει εκτιμηθεί ότι είναι περίπου το 40% του συνολικού κόστους εκτέλεσης έργου. (περιλαμβάνονται στον υπολογισμό χρήση γερανού "παπαγάλου" σε όλες τις φάσεις και σε όλη την διάρκεια του έργου )
Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η εξάλειψη του προβλήματος της ψαθυροποίησης των υλικών. Το πρόβλημα αυτό έχει εντοπισθεί σε υπάρχουσες κατασκευές με Πάνελς και τοιχοποιίες όπου το ηχομονωτικό υλικό είναι ορυκτά υλικά και συνθέσεις (κυρίως υαλοβάμβακας και πετροβάμβακας), και αφορά την καταστροφή του Ηχομονωτικού υλικού λόγω των θερμοκρασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών και συγκέντρωσή του στο χαμηλότερο σημείο της κατασκευής. Σημαντικοί παράγοντες στο φαινόμενο, είναι η υγρασία και η βαρύτητα και αιτία είναι το ύψος της κατασκευής. Ειδικά σε εφαρμογές με Πάνελς, αρμολογηιμένα μεταξύ τους οριζόντια, (το ύψος της κατασκευής είναι ένα φύλλο Πάνελ), με την πάροδο του χρόνου το πρόβλημα είναι εντονότερο με αποτέλεσμα την απώλεια της ηχομόνωσης.

Η πατενταρισμένη τεχνολογία Easy Panel αυτή την στιγμή υλοποιείται με τα προϊόντα μας της σειράς PDD. Οι μετρήσεις που έγιναν για την απόδοση των Ακουστικών ιδιοτήτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνουν τον καλό σχεδιασμό, αποδεικνύοντας ότι στην Ηχομόνωση σημαντικό, δεν είναι μόνον το βασικό υλικό ηχομόνωσης, αλλά και ο φορέας του, αφού οι αποδώσεις του ήταν μακράν καλύτερες από το σύνολο των αποδόσεων των υλικών που περιέχει ο κάθε τύπος ξεχωριστά.

 
Πάνελ τεχνολογίας Easy Panel  Ηχομόνωση σε δώμα με πανελ PDD  Ηχομόνωση KKM σε δώμα με πανελ PDD  Εσωτερικό χώρισμα με πάνελ PDD  Πάνελ σειράς PDD 50,80,130  εσωτερικό ηχομονωτικό χώρισμα εμφανές  Εγκλεισμός ΚΚΜ σε δώμα για ηχομόνωση εσωτερικό ηχομονωτικό χώρισμα εμφανές -1  Πάνελ τεχνολογίας Easy Panel