Τα προιόντα μας -> Ηχοπαγίδες Ανοιγμάτων (ελεύθερης ροής)
    Οι Ηχοπαγίδες γενικότερα, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων διότι επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, αποσβένοντας τον θόρυβο που περιέχει.
    Όπως κάθε ρευστό σε κίνηση, έτσι και ο διερχόμενος από τις Ηχοπαγίδες αέρας, παράγει και θόρυβο από την ροή του. Ο θόρυβος αυτός πρέπει να συνυπολογισθεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τον τελικό (υπολογισζόμενο μετά την ηχοπαγίδα) θόρυβο
    Κατά συνέπεια, για να επιλέξουμε τις κατάλληλες Ηχοπαγίδες, πρέπει να εξετάσουμε πολλές παραμέτρους. Από αυτές, υποχρεωτικές για τον υπολογισμό είναι ο διερχόμενος αέρας, και η απαιτούμενη Ηχομείωση ανά συχνότητα. 
    Προαιρετικά, μπορούν να ληφθούν υπ' όψιν οι μέγιστες διαθέσιμες διαστάσεις υποδοχής της, (περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές),  η συχνοτική ανάλυση του παραγόμενου θορύβου (για ακριβή υπολογισμό του τελικού αποτελέσματος), το βάρος (για μεταφορά και ανάρτηση), η πτώση πίεσης (για τον υπολογισμό του ανεμιστήρα), και άλλα στοιχεία. 
    Ειδικότερα για τις ηχοπαγίδες αεραγωγών, και σε αντίθεση με τις ηχοπαγίδες ανοιγμάτων ελεύθερης ροής, πρέπει ο μελετητής να συνυπολογίσει και την ηχοαπόσβεση απο το δίκτυο των αεραγωγών (η οποία είναι σημαντική σε εκτεταμένα δίκτυα) για  να επιτύχει οικονομικότερες επιλογές.

Αξιοποιώντας τις μετρήσεις που έγιναν για πιστοποίηση των ηχοπαγίδων μας και θέλοντας να βοηθήσουμε τον επαγγελματία τεχνικό (και όχι μόνον), κατασκευάσθηκε ειδικό λογισμικό υπολογισμού των ηχοπαγίδων το οποίο μπορείτε να βρήτε εδώ.

Χρήσιμες συμβουλές
-. Στην ζήτηση για ηχοπαγίδες με μεγάλο δείκτη ηχομείωσης (πχ >35 dB) συνιστάται να εξακριβώνεται ότι δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα θορύβου χαμηλών συχνοτήτων που συνήθως προέρχεται από δόνηση.
-. Εάν ο παραγόμενος θόρυβος προέρχεται κυρίως από την ροή του αέρα, πρακτικότερο είναι να μικρύνει η ταχύτητα ροής του, από την τοποθέτηση Ηχοπαγίδας
-. Μην τοποθετείτε Ηχοπαγίδα σε δίκτυο αεραγωγών εάν δεν γνωρίζεται την πτώση πίεσης της. ΚΙΝΔΥΝΟΣ καταστροφής του ανεμιστήρα.
-. ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ από τον κατασκευαστή, εγγύηση της απόδοσής της και εκτίμηση του τελικού θορύβου μετά την τοποθέτηση της κάθε Ηχοπαγίδας.
-. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την τοποθέτησή της, όπου πρέπει να ληφθεί μέριμνα σφράγισης από το διερχόμενο οικοδομικό στοιχείο. Εάν οι Ηχοπαγίδες περιλαμβάνονται σε δίκτυο αεραγωγών, πρέπει να απομονώνονται από το υπόλοιπο δίκτυο με την χρήση ειδικού ελαστικού συνδέσμου και στις δύο άκρες της
. .

Ηχοπαγίδα δικτύου αεραγωγών

Ηχοπαγίδα δικτύου αεραγωγών στο έδαφος  Ηχοπαγίδα δικτύου αεραγωγών κατακόρυφη

Ηχοπαγίδα δικτύου αεραγωγών με 4 στοιχεία  Ηχοπαγίδα δικτύου αεραγωγών τοποθετημένη επι ηχομονωτικού θαλάμου