Οι υπηρεσίες μας -> Εργοληπτικό  
Λόγω της εξαιρετικής ευκολίας τοποθέτησης των πάνελ PDD, και με στόχο την όσο το δυνατόν οικονομικότερη υλοποίηση αξιόπιστης και εγγυημένης ηχομόνωσης σε όλα τα επίπεδα, οι απαιτούμενες κατά περίπτωση κατασκευές μπορούν να υλοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους

1. Με το κλειδί στο χέρι
2. Με προκατασκευή όλων και τοποθέτηση από ίδια μέσα
3. Με προμήθεια μόνον των βασικών (πάνελ και ηχοπαγίδες)


Με το κλειδί στο χέρι

Είναι η λύση όπου ο ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος μηχανικός απαιτούνται μόνον για την επίβλεψη του έργου

Υλοποιώντας την εκπονημένη ακουστική μελέτη εφαρμογής, ή κατ' απαίτηση, εφαρμόζοντας την δική μας, υλοποιούμε το ηχομονωτικό έργο με τα πιστοποιημένα μας προϊόντα

Με την παράδωση τού έργου, γίνεται έλεγχος του βαθμού αποδόσεως της κατασκευής και το αποτέλεσμά της παραδίνεται εγγράφως στον ιδιοκτήτη
Πλέον αυτών, παραδίδονται γνήσια και ενυπόγραφα τα πιστοποιητικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο κύριος του έργου, δεν έχει καμία επι πλέον επιβάρυνση πλέον των είδη συμφωνηθέντων.


Με προκατασκευή όλων και τοποθέτηση απο ίδια μέσα

Είναι ο τρόπος που επιλέγουν πολλοί πελάτες μας, κυρίως εκτός Αθηνών

Στην περίπτωση αυτή, υλοποιούμε το ηχομονωτικό έργο σύμφωνα με τις γεωμετρικές του ιδιότητες που μας έχουν αποσταλεί ή έχουμε αποτυπώσει σε ιδιαίτερη επίσκεψή μας στο έργο
Ο ιδιοκτήτης του έργου επιβαρύνεται με τα μεταφορικά των υλικών στην έδρα του και το κόστος του συνεργείου τοποθέτησης.
Ενδεικτικά και μόνον αναφέρουμε ότι ανειδίκευτο συνεργείο 3ων - 4ων ατόμων, μπορεί να εγκαταστήσει ηχομόνωση 100m2 σε 8 ώρες.
Πρός επίτευξη αυτού, τα υλικά συνοδεύονατι με τα σχέδια συναρμολόγησής τους. Κατά την συναρμολόγηση, δεν απαιτούνται ειδικά εργαλία και τεχικές.
Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται γερανός, καθώς όλα τα υλικά είναι κάτω των 25 κιλών ανα τεμάχιο, και οι φυσικές τους διαστάσεις, τους επιιτρέπει την διέλευση απο όλα τα οικοδομικά στοιχεία΄όπως πόρτες, παράθυρες και σκάλες
 
Με το πέρας των εργασιών το αποτέλεσμα μπορεί να ελεγχθεί για την αποτελεσματικότητά του.

Και σε αυτή την περίπτωση τπαραδίδονται γνήσια και ενυπόγραφα τα πιστοποιητικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκανΜε προμήθεια μόνον των βασικών (πάνελ και ηχοπαγίδες)

Η μόνη διαφορά απο την προηγούμενη περίπτωση είναι ότι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος μηχανικός αναλαμβάνουν την κατασκευή του μεταλλικού σκελλετού με τεχνίτη και υλικά της επιλογής τους.

Κατά περίπτωση, και αναλόγως του μεγέθους του έργου, υπάρχει η δυνατότητα της επι τόπου αυτοψίας και ορισμού των ειδικών τρόπων κατασκευής.

αι σε αυτή την περίπτωση τπαραδίδονται γνήσια και ενυπόγραφα τα πιστοποιητικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν