Οι Υπηρεσίες μας->Ηχομέτρηση
 • Ηχομέτρηση είναι η εργασία που εκτελείται για την διαπίστωση του μεγέθους ενός ήχου σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου με δεδομένες περιβαλλοντικές και χωροταξικές συνθήκες, και εκφράζεται σε dB.
  Η μέτρηση γίνεται με όργανο (ηχόμετρο), και η αξιοπιστία του οργάνου εκφράζεται απο τον τύπο του (type) και έναν αριθμό που εκφράζει την φασματική του ακρίβεια σε dB (απόκλιση απο το πραγματικό μέγεθος)
  Υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι οργάνων
  Type 0 : Όργανο απόλυτης ακρίβειας, που απαντάται μόνον στα εργαστήρια πιστοποίησης
  Type 1 : Όργανο μεγάλης ακρίβειας (απόκλιση 0.5 dB απο το απόλυτο πραγματικό μέγεθος). Ύπάρχει σε αυτόνομα φορητά ηχόμετρα καθώς και σε μικρόφωνα υψηλής ποιότητας για σύνδεση με υπολογιστικά συστήματα.
  Type 2 : Αξιόπιστο όργανο (απόκλιση 1 dB απο το απόλυτο μέγεθος) για γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις.

 • Το σύνολο των ανωτέρω μετρήσεων πρέπει να γίνεται απο φασματικά όργανα.
  Η ανάλυση που πρέπει να επιτυγχάνουν είναι κατ' ελάχιστο 1/3 της οκτάβας και το ελάχιστο εύρος του φάσματος να είναι απο τα 100 Ηζ - 5000 Ηζ (ευαισθησία ανθρώπινης ακοής).
  Φυσικά, τα όργανα μέτρησης (ειδικά τα φασματικής ανάλυσης) έχουν απόκριση απο τα 20 Ηζ - 20000 Ηζ συνήθως
   
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί στην μονάδα μέτρησης του οργάνου, καθώς οι μονάδες dB, dB(A), db(B), και db(C), είναι τελείως διαφορετικές ως μεγέθη και εκφράζουν διαφορεικές μετρήσεις η κάθε μία.
  Η επικτατέστερη μονάδα είναι η dB(A), καθώς προσομοιώνει καλύτερα την ανθρώπινη ακουστική αντίδραση σε δεδομένο ήχο, με επόμενη μονάδα την dB που περιέχει τον ήχο όπως ακριβώς τον μετράει το όργανο.
  Ο ειδικευμένος τεχνικός, μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε μονάδα σε κάθε μία απο τις υπόλοιπες κατόπιν ειδικής επεξεργασίας και υπολογισμών.

 • Η DynaDuct, έχει στην διάθεση των πελατών της όργανα Type 1 και Type 2, με τα οποία πραγματοποιεί τις μετρήσεις
  Ειδικότερα για το Type 1 όργανο μέτρησης, έχουμε την δυνατότητα φασματικής ανάλυσης ανά 1 Ηζ
  Σε σύγκριση με την ανάλυση 1/3 της οκτάβας, μία μέτρηση αναλύεται σε 19.980 Ηζ (ένα πρός ένα) ενώ η μέτρηση με 1/3 της οκτάβας αναλύεται σε 32 Ηζ)      
   
Ηχομέτρηση με ηχόμετρο - υπολογιστικό σύστημα type 1Ηχομέτρηση με ηχόμετρo type 2
ηχομέτρηση αποτέλεσμα 1    ηχομέτρηση αποτέλεσμα 2    ηχομέτρηση αποτέλεσμα 3