Τα προιόντα μας -> Ηχοπαγίδες Ανοιγμάτων (ελεύθερης ροής)
    Οι Ηχοπαγίδες γενικότερα, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων διότι επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, αποσβένοντας τον θόρυβο που περιέχει.
    Σε αντίθεση με τις
ηχοπαγίδες αεραγωγώv, οι ηχοπαγίδες ανοιγμάτων τοποθετούνται στον χώρο χωρίς σύνδεσή τους με δίκτυο αεραγωγών, κυρίως για την λήψη νωπού αέρα σε μηχανοστάσια ή γκαράζ.
    Η χρήση αξονικών ανεμιστήρων για υποβοήθηση της ροής, δεν είναι απαγορευτική, αλλά λόγω της απαιτούμενης χαμηλής πτώσης πίεσης λόγω ροής, η ηχοπαγίδα λογίζεται ως μη έχουσα ροή αέρος. Φυσικά, νοήται ότι οι διαστάσεις της είναι σαφώς μεγαλύτερες απο την αντίστοιχη ηχοπαγίδα (ιδίας ηχομείωσης) που θα τοποθετηθεί σε δίκτυο αεραγωγών

   Με την τεχνολογία που αναπτύξαμε και πιστοποιήσαμε στο Α.Π.Θ. επιτυγχάνουμε ηχομείωση πάνω απο 35 dB, όταν αντίστοιχων διαστάσεων ηχομονωτικές πόρτες και παράθυρα, επιτυγχάνουν ηχομείωση της τάξης των 20-25 dB.
Με αυτόν τον τρόπο κατορθώσαμε να επιτύχουμε εκπληκτικές ηχομονώσεις σε ιδιαίτερα ευαίσθητα περιβάλλοντα (π.χ. μοναστήρια, ή Super Market εγκατεστημένα σε πολυκατοικίες) που ήταν δύσκολα έως αδύνατον να ηχομονωθούν ικανοποιητικά.

Απο τις μετρήσεις των πιστοποιήσεων, δημιουργήθηκε ειδικό λογισμικό το οποίο μπορείτε να βρήτε εδώ.

Χρήσιμες συμβουλές
-. Στην ζήτηση για ηχοπαγίδες με μεγάλο δείκτη ηχομείωσης (πχ >35 dB) συνιστάται να εξακριβώνεται ότι δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα θορύβου χαμηλών συχνοτήτων που συνήθως προέρχεται από δόνηση.
-. Εάν ο παραγόμενος θόρυβος προέρχεται κυρίως από την ροή του αέρα, πρακτικότερο είναι να μικρύνει η ταχύτητα ροής του, από την τοποθέτηση Ηχοπαγίδας
-. ΑΠΑΙΤΕΙΣΤΕ από τον κατασκευαστή, εγγύηση της απόδοσής της και εκτίμηση του τελικού θορύβου μετά την τοποθέτηση της κάθε Ηχοπαγίδας.

Ηχοπαγίδα ελεύθερης ροής

Ηχοπαγίδα Ελεύθερης ροής στον θάλαμο πιστοποίησης   κατασκευή Ηχοπαγίδα ελεύθερης ροής

Ηχοπαγίδα ελεύθερης ροής στον θάλαμο πιστοποίησης