Τεχνική Υποστήριξη -> Εφαρμογές
Για την αποτελεσματική ηχομόνωση μιας εξωτερικής (στο περιβάλλον) πηγής θορύβου, οι τρόποι που μπορούμε να την υλοποιήσουμε εστιάζονται σε 7 γενικότερες κατασκευές αναλόγως της φύσης, θέσης, και μεγέθους του θορύβου.
Κάθε μια απο αυτές είναι μοναδική, και για την επιλογή της είναι απαραίτητη τυπική Ακουστική Μελέτη.  

1. Ηχοπέτασμα 1 - 2 πλευρών (μορφή Ι - L)
2. Έγκλιση 3 - 4 πλευρών (μορφή U - O)
3. Κλωβός
4. Ακουστική Οροφή
5. Πάτωμα (Ηχομονωτικό)
6. Επένδυση τοίχων και οροφών
7. Room in Room (δωμάτιο εντός δωματίου)
Ηχοπέτασμα

Συνήθως είναι αποτελεσματική λύση για τους ευρισκόμενους πίσω απο το ηχοπέτασμα και σε μικρής απόσταση , εντός της ηχητικής σκιάς.
Απαιτείται σχετικά μεγάλο ύψος κατασκευής ανάλογα πάντα και με το ύψος της πηγής θορύβου απο το έδαφος
Σημαντική βελτίωση με κατασκευή σχήματος Γ ή την τοποθέτηση της πηγής θορύβου, δίπλα από το ηχοπέτασμα, ή συνδυασμός.
Η κατασκευή κεκλιμένου τμήματος στην κορυφή του ηχοπετάσματος, συνήθως βελτιώνει την έκταση της ηχητικής σκιάς.
Σημαντικός παράγωντας της αποτελεσματικότητας του ηχοπετάσματος είναι τα γεωμετρικά χαρακτηρηστικά του.
Το ηχοπέτασμα εχει πολύ μειωμένη αποτελεσματικότητα όταν υπάρχουν πολλές πιγές θορύβου ή-και ο δέκτης είναι σε σχετικά μεγάλη απόσταση.

Έγκλιση 3ων - 4ων πλευρών

Ο αποτελεσματικότερος και οικονομικότερος τρόπος αντιμετώπισης υπαίθριων πηγών θορύβου (π.χ. Κλιματιστικών Μηχανημάτων)
Το ύψος της κατασκευής επιβάλεται να είναι μεγαλύτερο απο το μέγιστο ύψος της πηγής θορύβου.
Στίς εγκλίσεις 4ων πλευρών επιβάλεται η κατασκευή πόρτας πρόσβασης εάν απαιτείται τακτική συντήρηση των εγκλοβισμένων μηχανημάτων.
Ο τρόπος τοποθέτησης των πάνελ PDD επιτρέπει την επίσκεψη στα μηχανήματα χωρίς την κατασκευή πόρτας (οικονομία)

Το ίδιο αποτελεσματική ηχομόνωση προσφέρουν και οι κατασκευές 3ων πλευρών - σχήματος Π - με την προϋπόθεση όμως ότι στην ανοικτή πλευρά δεν υπάρχουν ανακλαστικές επιφάνειες που ενισχύουν τον θόρυβο
 

Κλωβός

Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της έγκλισης 4ων πλευρών, αλλά με το ελάχιστο δυνατόν ύψος, αφού η κατασκευή οριοθετείται απο την οροφή της
Είναι δαπανηρή κατασκευή αλλά και η πλέον αποτελεσματική.
Δαπανηρή διότι συνήθως απαιτείται η εγκατάσταση ηχοπαγίδων (εάν τα εγκλισμένα μηχανήματα έχουν ανάγκη για αέρα, ή είναι για εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας), και, λόγω της οροφής, που προσθέτει  επιφάνεια.
Ειδικά σε μεγάλες επιφάνειες επιβάλεται ο στατικός έλεγχος της κατασκευής.

Ο κλωβός είναι η μοναδική κατασκευή που ο δείκτης ηχομόνωσης του Πάνελ (Rw) έχει νόημα, καθώς προσομειώνει τις εργαστηριακές συνθήκες μέτρησης.

Ακουστική Οροφή

Χαρακτηρίζουμε οποιαδήποτε κατασκευή έχει ως κύριο σκοπό την Ακουστική βελτίωση του χώρου ή την αποτροπή μετάδοσης του ήχου.
Στην διαμόρφωση Κλωβού  η Ακουστική οροφή περιλαμβάνεται στην κατασκευή.
Η Ακουστική Οροφή συνήθως εφαρμόζεται για την μείωση της αντίχησης (αντίλαλος) σε εσωτερικούς χώρους

Υπάρχουν 2 τρόποι κατασκευής Ακουστικής οροφής
1) Η κάλυψη με πάνελ οριζόντιας τοποθέτησης και 2) πάνελ κάθετης τοποθέτησης (αναρτημένα)

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε υπαίθριες κατασκευές, όταν ο οχλούμενος είναι ψηλότερα της πηγής θορύβου και ο εγκλισμός της πηγής θορύβου δεν προσφαίρει την απαιτούμενη ηχομόνωση
 

Ηχομονωτικό Πάτωμα

Τεχνικά είναι η δυσκολότερη Ακουστική εφαρμογή απο την άποψη του προσδοκόμενου αποτελέσματος.
Η δυσκολία έγγειται στο ότι δημιουργούνται ηχογέφυρες
Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η ιδιοσυχνότητα συντονισμού.

Ηχομονωτικά πατώματα γίνονται απο όλα τα οικοδομικά υλικά, αναλόγως της φύσης του θορύβου που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η κατασκευή πατώματος με τα Πάνελ PDD προσφαίρει την καλύτερη ηχομόνωση στην κατηγορία του, γιατί ο τρόπος κατασκευής του και η εφαρμογή του του επιτρέπουν τον εγκλωβισμό αέρα κάτω απο το πάτωμα και επι πλέον δεν δημιουργεί ηχογέφυρες

Επένδυση τοίχων και οροφών

Η επένδυση τοίχων και οροφών γίνεται κυρίως για την βελτίωση της αντίχησης ή οποία προσθέτει στον κυρίως ήχο μέχρι και 10 dB ένταση.
Αυτό που εξετάζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο δείκτης NRC του υλικού που θα τοποθετηθεί, με το 0 να είναι πλήρως ανακλαστικό και το 1 πλήρως ηχοαπορροφητικό για το φάσμα της ανθρώπινης ακουής
Στην Ελληνική αγορά, κυρίως λόγω κόστους, έχει επικρατήσει η επένδυση των τοίχων με αφρώδη υλικά τύπου σφουγκαράκι.
Εκτός των άλλων κινδύνων που ενέχονται στα υλικά αυτά (π.χ. έκλειση κυανίου), σε όσα απο αυτά είναι πιστοποιημένα, ο δείκτης NRC δεν υπερβαίνει το 0,2 στην καλύτερη των περιπτώσεων, καθηστώντας τα ανεπαρκή
Η πρότασή μας είναι το Πάνελ PDD 60 W   με πιστοποιημένο δείκτη ηχοαπορρόφησης NRC >1
Ένα υλικό με μεγάλο δείκτη NRC προσφαίρει οικονομία στο σύνολό του διότι δεν επιβάλλεται η κάλυψη όλου του τοίχου, αλλά μόνον μέρος του, ούτως ώστε η αντίχηση να πέσει στα επιτρεπτά επίπεδα
Εάν η επένδυση γίνεται με στόχο την ηχομόνωση, πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία η δημιουργία ηχογεφυρών.

Room in Room (δωμάτιο εντός δωματίου)

Η δυσκολότερη και απόλυτα εξειδικευμένη Ακουστική κατασκευή.
Απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και τεχνικές για την εφαρμογή της.
Προβληματικά σημεία η οροφή και κυρίως το πάτωμα
Κυρίως για εφαρμογή σε studio ηχογράφησης όπου περιλλαμβάνει και άλλο μηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. εξαερισμό, ηχοπαγίδες, κ.λ.π.)
Η παραλλαγή για βιομηχανικούς χώρους είναι ο κλωβός Απαιτήστε απο τον τεχνικό σας την τοποθέτηση Ακουστικά πιστοποιημένων υλικών (ηχομόνωση = Rw, ηχοαπορρόφηση = NRC)