Οι Υπηρεσίες μας -> Μελέτες Ηχομόνωσης

Κατ' αρχήν, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Ακουστική Μελέτη ΔΕΝ είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία (μέχρι σήμερα).
Δεν υποβάλλεται Ακουστική Μελέτη κανενός τύπου σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή Πολεοδομία
Η Ακουστική μελέτη λοιπόν είναι ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ.

Εκείνο που είναι υποχρεωτικό, και περιλαμβάνεται στον ισχύοντα Γ.Ο.Κ. είναι τα επιτρεπτά επίπεδα θορύβου, αναλόγως της περιοχής, της ώρας και το είδος του κτηρίου.

Πρόσφατα δε, και ειδικά για τα κέντρα διασκέδασης, είναι υποχρεωτική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού (ΠΡΟΣΟΧΗ. όχι Ακουστική Μελέτη), ότι το εν λόγω κατάστημα δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά επίπεδα θορύβου κατά την λειτουργία του.

Η ακουστική Μελέτη όμως καθίσταται υποχρεωτική όταν ο εκπεμπόμενος θόρυβος από οποιαδήποτε πηγή πρέπει να πέσει σε ανεκτά όρια και τα όρια της νομοθεσίας. Υποχρεωτική όχι από την νομοθεσία, αλλά κυρίως από τον επαγγελματία που θα αναλάβει την εργασία της ηχομόνωσης, και τον δεσμεύει ως προς το αποτέλεσμα που προσδοκά, να επιτύχει.
Επίσης Ακουστική Μελέτη γίνεται (έστω και εάν δεν κοινοποιείται στον πελάτη) ακόμα και με την κατάθεση προσφοράς (εκτός της περίπτωσης που η ζήτηση είναι σαφής και προσδιορισμένη).

Η Ακουστική Μελέτη περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ηχομέτρηση καθώς το μέγεθος του παραγόμενου θορύβου και η συχνοτική του κατανομή είναι τα βασικά μεγέθη υπολογισμού του τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος της ιδανικής ηχομόνωσης.

Η έγκυρη Ακουστική Μελέτη περιέχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1) Τα γεωμετρικά χαρακτηρηστικά των κατασκευών
2) Τον πιστοποιημένο δείκτη ηχομόνωσης Rw του προϊόντος ή του υλικού ηχομόνωσης σε d. (Προαιρετικά, μαζί με τον δείκτη ηχομόνωσης, μπορεί να αναφερθεί και ο δείκτης Ηχοαπορρόφησης NRC)
3) Τον κατ΄εκτίμηση τελικό θόρυβο (μετά τις εργασίες, και σε προεπιλεγμένα σημεία)

Η μη αναφορά των 3ων ανωτέρω, καθιστά την Ακουστική Μελέτη αίολη, με μεγάλο βαθμό αμφισβήτησης του αποτελέσματος, και το κυριότερο, ανυπαρξία σημείου αναφοράς για σύγκριση με παρόμοια προϊόντα


Μελέτη ηχομόνωσης, το πρόβλημα
Το πρόβλημα
Μελέτη ηχομόνωσης, τα σχέδια της ηχομόνωσης
Η μελέτη του
Μελέτη ηχομόνωσης, οι κατασκευές της ηχομόνωσης
Η αποκατάστασή του
Μελέτη ηχομόνωσης, το αποτέλεσμα της ηχομέτρησης μετά παο μέτρηση
το αποτέλεσμα
Μελέτη ηχομόνωσης επεξεργασίας λοιμάτων  Μελέτη ηχομόνωσης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους  Μελέτη ηχομόνωσης chiler σε νοσοκομείο  Μελέτη ηχομόνωσης εργοστασίου  Μελέτη ηχομόνωσης εσωτερικού χώρου και γραφείων