λιγα λογια για την επιχειρηση

Η DynaDuct ιδρύθηκε το 1995 από τον Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου με την μορφή Ατομικής Επιχείρησης, και αντικείμενο την εμπορία και εγκατάσταση ειδών Αερισμού - Κλιματισμού με εξειδίκευση τα κεντρικά δίκτυα από μεταλλικούς αεραγωγούς. Η ποιότητα της εργασίας εξασφαλίζεται από την μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία του ιδρυτή της, ο οποίος και ως Διοικητικό στέλεχος μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, έχει εκτελέσει με επιτυχία μεγάλα έργα, ιδιωτικά και δημόσια, ενώ έχει ορίσει και τις προδιαγραφές κατασκευής του δικτύου των αεραγωγών στο «ΜΕΤΡΟ» της Αθήνας
Από το έτος 2000, έχοντας ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου έργου, δίνεται έμφαση στην ομαλότερη και λιγότερο θορυβώδη λειτουργία των εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα μετά από έρευνα και δοκιμές, σήμερα η DynaDuct να είναι από τους αποτελεσματικότερους κατασκευαστές ΗΧΟΠΑΓΙΔΩΝ Αερισμού - Κλιματισμού και ο μοναδικός πιστοποιημένος κατασκευαστής αμιγώς ακουστικών προϊόντων στον Ελληνικό χώρο, με χρήση των προϊόντων της σε ιδιαίτερα δύσκολα και επιβαρημένα περιβάλλοντα λειτουργίας όπως διατάξεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, υπόγεια μηχανοστάσια, λατομεία κ.λ.π. με μηδενικό ποσοστό αστοχίας υλικού ή  αποτυχία αποτελέσματος. Ειδικό λογισμικό αναπτυγμένο από τον ιδρυτή της, και βασισμένο σε μετρήσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις, επιτρέπει την επιλογή της καταλληλότερης για κάθε χρήση.
Παρ' όλη όμως την σχετικά αθόρυβη εντός του κτηρίου λειτουργία του δικτύου αερισμού -  κλιματισμού, οι περιορισμένοι χώροι τοποθέτησης των κεντρικών μηχανημάτων, είτε υπαίθρια, είτε εντός μηχανοστασίων, δημιουργούν μεγάλη ηχορύπανση. Διερευνώντας τον τρόπο αντιμετώπισης, διαπιστώθηκε ότι οι λύσεις που επιλέγονται από τους τεχνικούς είναι είτε ελλιπείς, και με λάθος υλικά, είτε δαπανηρές με εξειδικευμένα υλικά εισαγωγής που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και ειδικευμένα συνεργεία, με δαπανηρά μέσα υποστήριξης.
Το 2003, η DynaDuct, επενδύει στην έρευνα και στον σχεδιασμό ενός προϊόντος με στόχο να καλύψει την ανάγκη ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης χωρίς τα μειονεκτήματα των συνηθισμένων προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή, το 2004, υλοποιήθηκε στο σημερινό προϊόν με την ειδική ονομασία PDD το οποίο και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε Ελλάδα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η μέτρησή του από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιβεβαίωσε τον μοναδικό και αποδοτικό του σχεδιασμό, επιτυγχάνοντας ηχομόνωση μέχρι 39 dB(Rw) επί του σκελετού, μοναδική παγκοσμίως για παρόμοια προϊόντα. Η δε Ηχοαπορρόφησή του σε όλη την φασματική κλίμακα είναι μακράν λύσεων με συστήματα ξηράς δόμησης και παρομοίων υλικών, επιτυγχάνοντας συντελεστή
as, μεγαλύτερο του 1 ακόμα και στις ιδιαίτερα δύσκολες συχνότητες των 63 � 500 Hz Η φιλοσοφία δε της σχεδίασής του, του επιτρέπει να είναι η οικονομικότερη λύση για ολοκληρωμένο έργο, προσφέροντας την μοναδική ικανότητα αντικατάστασης επιλεγμένων Panel, χωρίς την ανάγκη αποδόμησης της όλης κατασκευής. Η απλή αφαίρεση ενός Panel, επιτρέπει την τοποθέτηση περσίδας ή Ηχοπαγίδας εκεί που δεν έχει προβλεφθεί η σε αλλαγή των θέσεών τους κατ� απαίτηση.

Σήμερα η DynaDuct, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο, ο ιδρυτής της είναι μέλος του ΕΛ.ΙΝ.Α.
(Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής), έχει επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στον βιομηχανικό θόρυβο και την αντιμετώπισή του, και τα Panels της είναι πιστοποιημένα από εγκεκριμένο φορέα (Α.Π.Θ.)

Στα αμέσως μελλοντικά μας σχέδια είναι: h δημιουργία ενός νέου, ιδιόκτητου,  και λειτουργικότερου χώρου παραγωγής, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα εργαστηριακής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη νέων αποδοτικότερων προϊόντων και μεθόδων αντιμετώπισης του θορύβου με παράλληλη βελτίωση των είδη υπαρχόντων.